Databeskyttelseserklæring

Hvem er ansvarlig for omhyggelig håndtering af dine data?

Ansvarlig for databehandling: Wolford Aktiengesellschaft (”Wolford”, ”vi”, ”os”), Wolfordstrasse 1, Østrig, 6900 Bregenz, Telefon +43 5574 6900, E-mail: datenschutz@wolford.com, FN 68605 i Lands- som Handelsretten i Feldkirch, UID-Nr.: ATU 36741004, Medlem af erhvervsrådet, Østrig. Vores databeskyttelsesansvarlig kan kontaktes på datenschutz@wolford.com. Med denne databeskyttelseserklæring overholder vi vores forpligtelser i henhold til databeskyttelsesbestemmelser, især dem, der er omfattet af den generelle databeskyttelsesforordning.

Typer af indsamlede data

De personlige data, som Wolford AG behandler uafhængigt eller gennem tredjeparter, omfatter: Cookies, brugerdata, fornavn, efternavn, telefonnummer, e-mail, provins, stat, land, postnummer, køn, fødselsdato, by, adresse, brugernavn, adgangskode, firmanavn, faktureringsadresse, leveringsadresse, husnummer og sprog, kundetransaktioner inkl. dato, produkter købt, størrelses- og bestillingsvolumen, indgangs-/afslutningsdata, kommunikationsstil, brugsadfærd (Vi lagrer dine interesser og indholdet af de oplysninger, vi modtager fra dig), tilbagemelding på vores tilbud, login legitimaton (hvis du bruger en kundekonto), kampagners tilknytning og indløsning.

Fuldstændige oplysninger om hver type personoplysninger, der behandles, vil blive givet i de relevante afsnit af denne databeskyttelseserklæring eller til tider gennem forklarende tekst, der vises før dataindsamling.
Personlige data kan frivilligt leveres af brugeren eller, når det gælder brugsdata, bliver automatisk indsamlet, når denne hjemmeside anvendes.
Medmindre andet er angivet, er de oplysninger, der anmodes om på denne side, obligatoriske. Hvis brugeren nægter at levere dataene, kan det medføre, at denne hjemmeside ikke kan levere sine service til brugeren. I tilfælde, hvor denne hjemmeside udtrykkeligt identificerer angivelsen af personoplysninger som frivillig, kan brugerne vælge ikke at levere sådanne data uden nogen konsekvenser for tilgængeligheden eller driften af servicen.
Brugere, der er usikre på, hvilke personoplysninger der er obligatoriske, kan kontakte udbyderen.
Enhver brug af cookies - eller andre tracking-værktøjer - gennem denne hjemmeside eller tredjepartsudbyder, der benyttes af denne hjemmeside, har til formål at kunne levere den service, som brugeren har anmodet om og til alle andre formål, der er beskrevet i dette dokument, og er i bekræftende fald til stede i cookie-politikken.

Brugere er ansvarlige for alle tredjeparts personoplysninger, der er tilvejebragt, offentliggjort eller delt på denne hjemmeside og anerkender, at de har opnået samtykke til overførsel af personoplysninger fra tredjepart til denne side.

Type og placering af databehandling

Behandlingsmetoder

Udbyderen behandler brugerdata korrekt og træffer rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang, uautoriseret omdirigering, ændring eller destruktion af data.
Databehandlingen udføres ved hjælp af computere eller IT-baserede systemer i henhold til organisatoriske procedurer og procedurer, der er rettet mod de specificerede formål. Udover controlleren kan andre personer også udpeges internt (som f.eks. HR, salg, markedsføring, juridiske, systemadministratorer) eller eksternt og i det tilfælde det er nødvendigt (såsom tekniske tjenesteudbydere, leveringsselskaber, hostingvirksomheder, IT-virksomheder eller Kommunikationsbureauer) - betjenes af den ansvarlige for denne hjemmeside og dermed skal have adgang til dataene. En opdateret liste over disse parter kan til enhver tid kræves fra udbyderen.

Retsgrundlag for databehandling

Udbyderen må kun behandle personoplysninger om brugere, hvis et af følgende gælder:

 • Brugere har givet deres samtykke til et eller flere specifikke formål. Bemærk: I nogle lovgivninger kan udbyderen få lov til at behandle personoplysninger, indtil brugeren modsætter sig sådan behandling (”opt-out”) uden at skulle forlade sig på samtykket eller noget af følgende retsgrundlag. Dette gælder dog ikke, hvis behandling af personoplysninger er underlagt europæisk databeskyttelseslovgivning;
 • dataindsamlingen er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt med brugeren og/eller af forudgående kontrakter;
 • behandlingen er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som udbyderen er underlagt;
 • behandlingen er relateret til en opgave udført som almen interesse eller i udøvelse af en af offentlige myndigheder uddelegering til udbyderen;
 • behandlingen er nødvendig for at beskytte udbyderens eller en tredjeparts legitime interesser.

Under alle omstændigheder vil udbyderen med glæde give oplysninger om det specifikke retsgrundlag, som behandlingen er baseret på, især om levering af personoplysninger er en juridisk eller kontraktlig forpligtelse eller en betingelse for indgåelse af en kontrakt.

Sted

Dataene behandles i Wolford AG's hovedsæde og på alle andre steder, hvor databehandlingsenhederne er placeret.

Afhængigt af brugerens lokalitet kan dataoverførsler indebære overførsel af brugerens data til et andet land end dennes eget. For at finde ud af mere om stedet for behandling af de overførte data, kan brugerne konsultere afsnittet med detaljerne i behandlingen af personoplysninger.

Brugerne har også ret til at få oplyst retsgrundlaget for overførsel af data til et land uden for EU eller til en international organisation omfattet af folkeretten eller etableret af to eller flere lande, som f.eks. De Forenede Nationer, samt udbyderens sikkerhedsforanstaltninger truffet for at beskytte deres data.

Hvis en sådan formidling opstår, kan brugeren få mere at vide ved at gennemgå de relevante afsnit af dette dokument eller ved at kontakte udbyderen via de oplysninger, der er angivet i kontaktafsnittet.

Opbevaringstid

Personlige data behandles og opbevares, så længe formålet med indsamlingen er påkrævet.

Dette betyder:

 • Personlige data indsamlet med henblik på at opfylde en kontrakt indgået mellem udbyderen og brugeren vil blive opbevaret, indtil kontraktens fulde gennemførelse.
 • Personoplysninger, der indsamles for at beskytte udbyderens legitime interesser, bevares så længe som nødvendigt for at opfylde disse formål. Brugere kan få mere detaljerede oplysninger om udbyderens legitime interesser i de relevante afsnit af dette dokument eller ved at kontakte udbyderen.

Derudover har udbyderen ret til at lagre personoplysninger i længere tid, hvis brugeren har givet sit samtykke til sådan behandling, så længe samtykket ikke er tilbagekaldt. Derudover kan udbyderen kræve at personlige data opbevares i længere tid, hvis det kræves for at opfylde en retlig forpligtelse eller en myndigheds bestemmelser.

Efter udløb af tilbageholdelsesperioden vil personoplysninger blive slettet. Derfor kan retten til information, retten til annullering, retten til berigtigelse og retten til dataoverførbarhed ikke påberåbes efter udløbsperioden.

Formål med behandling

Personlige data om brugeren indsamles, for at udbyderen kan levere ydelserne. Derudover indsamles data til følgende formål: Håndtering af betalinger, analyser, tag-styring, remarketing og adfærdsmæssig målsætning, brugerkontakt, visning af indholdet af eksterne platforme, forvaltning af forespørgsler til support og ledelse, håndtering af brugernes databaser, annoncering, styring af kontakter og afsendelse af beskeder, platform-ydelser, hosting og registrering og godkendelse, opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser (såsom ordrebehandling, fakturering, levering og klage management - Artikel 6, stk. 1 litra b GDPR), til at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelsen (såsom beskyttelse, rettidig omhu og oplysningsforpligtelser fra optagelsen af virksomhedskontakt med dig - Artikel 6, stk. 1 litra b GDPR), med henblik på legitime interesser for vores virksomhed eller på grundlag af legitime interesser for tredjeparter (såsom forebyggelse af misbrugssager eller intern ledelse, at sikre net- og informationssikkerhed, for dokumentationskrav; til kundeanalyse og med henblik på anvendelse med tilbud på vores produkter - Artikel 6, stk. 1 litra f GDPR), hvis formål er at analysere brugen af​vores hjemmeside og analysen af købsmønstre for at kunne forbedre vores produkter og optimere vores tilbud. Yderligere til markedsføringsformål, hvilket ville være som følger: Invitationer til events, produktannoncering, service- og informationsdistribution, kundeundersøgelser, konkurrencer og kampagner.

Brugere kan finde mere detaljerede oplysninger om disse behandlingsformål og de personlige data, der anvendes til disse formål i de relevante afsnit i dette dokument.

Detaljeret information om behandling af personoplysninger

For at behandle betaling med kreditkort vil dine kreditkortoplysninger blive videresendt til CommDoo GmbH, Bebericher Str. 23, 41063 Moenchengladbach, Tyskland. Ved åbning og gennemførelse af inddrivelsesprocedurer vil vi, hvis du ikke betaler din faktura til tiden, videresende dine adressedata og alle ordre, leverings- og fakturaoplysninger vedrørende den åbne faktura til GFKL PayProtect GmbH, EUROPA-CENTER 1b, 45145 Essen. For at opnå de ønskede og tidligere beskrevne formål sender vi også dine data til samarbejdspartnere. Vi arbejder kun med samarbejdspartnere, der giver rimelige garantier for, at dine data også er i sikre hænder hos dem. Wolford har en ordrebehandlingsaftale med dem alle. Vores samarbejdspartnere og de autoriserede afdelinger i vores firma er:

Vi arbejder også med virksomheder, der leverer data- og webanalytiktjenester til os, håndterer logistiktjenester relateret til ordrer, og også med serviceudbydere, som hjælper os med kundekommunikation. Dette vedrører for eksempel behandling af registreringskort til vores kundeloyalitetsprogram (i øjeblikket: DESH DATENSERVICE & MAILING GMBH, Ernst-Robert-Curtius-Strasse 8a, 53117 Bonn) eller med vores nyhedsbrev og dets afsendelse samt den ovenfor beskrevne analyse af nyhedsbrevets læsepraksis (i øjeblikket: Inxmail GmbH, Wentzingerstrasse. 17, 79106 Freiburg), sender fødselsdagskort (i øjeblikket: t-u-y, Yvonne Ullmann, Immenrieder Str. 4, 88353 Kißlegg, e-mail marketing), SMS-beskeder (i øjeblikket: HORISEN AG, Hauptstrasse 65, CH-9400 Rorschach) og Multi contact GmbH, Friedrich-Ebert-Damm 111c, 22047 Hamburg, Kundeservice/Call Center. AskSid https://asksid.ai/, Live Chat funktionalitet. Asendia Management AG, Pakke, Databeskyttelseserklæring.

Desuden softwareudbydere, der sikrer funktionaliteten af vores salgs- og IT-tjenester (softwareudviklere, platformoperatører, i øjeblikket: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 München, Tyskland, hvis anvendelse også kan medføre, at data overføres til USA, et usikkert tredjeland. Salesforce har forpligtet sig til EU-kompatibel databehandling gennem certificering under US-EU Privacy Shield). 

Derudover indsamles personoplysninger til følgende formål ved hjælp af følgende tjenester:

 • Analyseværktøjer

De tjenester, der er angivet i dette afsnit, tillader os at overvåge og analysere trafik og spore brugeradfærd.

Adobe Analytics (Adobe)

Adobe Analytics er en analysetjeneste fra Adobe Systems, Inc.

Indsamlede personoplysninger: Cookie og brugsdata.

Behandlingssted: USA – Databeskyttelseserklæring – Opt Out. Privacy Shield medlem.

Google AdWords Conversion-Tracking (Google Inc.)

Conversion-Tracking von AdWords er en analyse-tjeneste, som leveres af Google Inc., der kombinerer dataene fra Google AdWords-netværket med de handlinger, der er forbundet med denne hjemmeside.

Indsamlede personoplysninger: Cookie og brugsdata.

Behandlingssted: USA – Databeskyttelseserklæring. Privacy Shield medlem.

Facebook Ads Conversion-Tracking (Facebook, Inc.)

Conversion-Tracking von Facebook Ads er en analysetjeneste fra Facebook, Inc., som kombinerer dataene fra Facebook-netværket med de handlinger, der er forbundet med denne hjemmeside.

Indsamlede personoplysninger: Cookie og brugsdata.

Behandlingssted: USA – Databeskyttelseserklæring. Privacy Shield medlem.

Facebook Analytics for Apps (Facebook, Inc.)

Facebook Analytics for Apps er en analysetjeneste fra Facebook, Inc.

Indsamlede personoplysninger: Brugsdata og forskellige typer data som beskrevet i tjenesternes databeskyttelseserklæring.

Behandlingssted: USA – Databeskyttelseserklæring. Privacy Shield medlem.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics er en webanalysetjeneste fra Google Inc. (”Google“). Google bruger de indsamlede data til at spore og undersøge, hvordan denne hjemmeside bruges, rapportere om sine aktiviteter og dele dem med andre Google-tjenester.
Google kan bruge de indsamlede data til at kontekstualisere og tilpasse annoncerne i sit eget annoncenetværk.

Indsamlede personoplysninger: Cookie og brugsdata.

Behandlingssted: USA – Databeskyttelseserklæring – Opt Out. Privacy Shield medlem.

Google Analytics med IP-anonymisering (Google Inc.)


IP-anonymisering er blevet aktiveret på denne hjemmeside, så IP-adressen til Google-brugere i EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde forkortes på forhånd. Kun i usædvanlige tilfælde vil den fulde IP-adresse blive sendt til en Google-server i USA og forkortet der.

Indsamlede personoplysninger: Cookie og brugsdata.

Behandlingssted: USA – Databeskyttelseserklæring – Opt Out. Privacy Shield medlem.

Google Analytics med udvidelse for bruger-ID (Google Inc.)

Denne hjemmeside bruger Google Analytics ”Bruger-ID"-funktionen. Ved at tildele samme ID på tværs af flere sessioner og enheder, muliggør denne udvidelse mere nøjagtig brugersporing. Den er oprettet på en måde, der ikke tillader Google personligt at identificere en person eller permanent identificere en enhed.
Udvidelsen af bruger-ID kunne give et link mellem Google Analytics-data og andre data, der er indsamlet om brugeren via {this_application}.
Følgende opt-out link fører kun til logout af den anvendte enhed, men ikke til den af indehaver uafhængige tracking. For at deaktivere disse skal indehaveren underrettes via den angivne e-mailadresse.

Indsamlede personoplysninger: Cookie.

Behandlingssted: USA – Databeskyttelseserklæring – Opt Out. Privacy Shield medlem.

Google Analytics med annonceudvidelse display (Google Inc.)

Via Google Analytics Display Advertising Extension kan denne hjemmeside få adgang til tredjeparts besøgsdata og DoubleClick-cookieoplysninger og bruge data, der er opnået via Google Interests Advertising. Inkluderet i denne udvidelse af analytiktjenesten omfatter også demografi og interesser samt interaktioner med annoncevisninger.

Indsamlede personoplysninger: Cookie og brugsdata.

Behandlingssted: USA – Databeskyttelseserklæring – Opt Out. Privacy Shield medlem.

Wordpress Stat (Automattic Inc.)

Wordpress Stats er en analysetjeneste fra Automattic Inc.

Indsamlede personoplysninger: Cookie og brugsdata.

Behandlingssted: USA – Databeskyttelseserklæring.

 • Registrering og godkendelse

Ved at logge på eller godkende tillader brugerne, at denne hjemmeside identificerer dem og giver dem adgang til bestemte tjenester.
Afhængigt af hvad der er angivet nedenfor, kan tredjepartsudbydere stille login- og autentificeringstjenester til disposition. I dette tilfælde kan denne hjemmeside få adgang til nogle af de data, der er lagret hos disse tredjepartsudbydere ved logon eller identifikation.

Direkte registrering (denne hjemmeside)

Brugere registrerer sig ved at udfylde registreringsformularen og give deres personlige oplysninger direkte via denne hjemmeside.

Indsamlede personoplysninger: Fornavn, efternavn, e-mail, fødselsdato, køn, adgangskode.

 • Visning af indhold fra eksterne platforme

Med denne type tjeneste kan brugere se og interagere med indhold hostet på eksterne platforme direkte gennem denne hjemmeside.
Hvis en sådan tjeneste er installeret, kan den muligvis indsamle data fra trafik for de sider, den er installeret på, selvom brugerne ikke bruger den.

Google-Maps-Widget (Google Inc.)

Google Maps er en kortvisualiseringstjeneste fra Google Inc., der gør det muligt for denne hjemmeside at inkludere indhold på deres sider.

Indsamlede personoplysninger: Cookie og brugsdata.

Behandlingssted: USA – Databeskyttelseserklæring. Privacy Shield medlem.

Olapic (Olapic Inc.)

Tilvejebringelse af brugergenereret indhold. 

Behandlingssted: USA – Databeskyttelseserklæring.

 • Kontakt med brugeren

Kontaktformular (denne hjemmeside)

Ved at udfylde kontaktformularen med deres data tillader brugerne, at denne hjemmeside bruger deres information til at svare på anmodninger om oplysninger, tilbud eller andre henvendelser, der vises i formularens overskrift.

Indsamlede personoplysninger: E-mail, efternavn, telefonnummer (valgfrit), ordrenummer (valgfrit) og fornavn.

Telefonkontakt (denne hjemmeside)

Brugere, der har angivet deres telefonnummer, kan kontaktes til kommercielle eller salgsfremmende formål vedrørende denne hjemmeside og til behandling af supportanmodninger.

Indsamlede personoplysninger: Telefonnummer.

Postliste eller nyhedsbrev (denne hjemmeside)

Ved tilmelding til postliste eller nyhedsbrev vil brugerens e-mailadresse blive tilføjet til kontaktlisten over personer, der måtte modtage kommercielle eller salgsfremmende oplysninger vedrørende denne hjemmeside. Desuden kan din e-mailadresse tilføjes til denne liste, hvis du har tilmeldt dig denne hjemmeside eller efter et køb.

Indsamlede personoplysninger: E-mail, adgangskode, land.

 

 • Platformtjenester og hosting

Disse tjenester er beregnet til at være vært for og arbejde med applikationernes hovedkomponenter for denne hjemmeside, så denne hjemmeside kan udbydes fra en enkelt platform. Sådanne platforme giver udbyderen en række forskellige værktøjer - såsom analyse og kommentering, bruger- og databasehåndtering, e-handel og betalingsbehandling - der involverer behandling af personlige oplysninger. Nogle af disse tjenester arbejder med geografisk distribuerede servere, hvilket gør det vanskeligt at bestemme, hvor de personlige oplysninger er gemt.

WordPress.com (Automattic Inc.)

WordPress.com er en platform, der er leveret af Automattic Inc. og giver indehaveren mulighed for at opbygge, hoste og drive denne hjemmeside.

Personoplysninger indsamlet: Forskellige typer data som beskrevet i tjenesternes databeskyttelseserklæring.

Behandlingssted: USA – Databeskyttelseserklæring.

 • Remarketing og adfærdsmæssig målsætning

Med denne type tjeneste kan denne side og dets partnere analysere, hvordan denne side blev brugt under tidligere brugersessioner for at kunne fremme, optimere og indsætte annoncering.
Denne aktivitet udføres ved at spore brugsdata og bruge cookies-oplysninger, der sendes til partnere, der er ansvarlige for remarketing- og adfærdsmæssige målsætningskampagner.
Ud over enhver udelukkelsesmulighed (eller opt-out), der tilbydes af nedenstående tjenester, kan brugeren ekskludere brugen af cookies af tredjepart ved at besøge siden for opt-out fra Network Advertising Initiative.

AdWords Remarketing (Google Inc.)

AdWords Remarketing er en remarketing- og adfærdsmæssig målsætningstjeneste, som leveres af Google Inc., der forbinder aktiviteten via denne hjemmeside til Adwords-netværket og DoubleClick-cookien.

Indsamlede personoplysninger: Cookie og brugsdata.

Behandlingssted: USA – Databeskyttelseserklæring – Opt Out.

Remarketing af Google Analytics til Display Advertising (Google Inc.)

Google Analytics for Display Advertising udbydere er en remarketing og adfærdsmæssig målsætningstjeneste, som leveres af Google Inc., der kombinerer trackingaktiviteterne i Google Analytics og dets cookies med Adwords-netværket og DoubleClick-cookien.

Indsamlede personoplysninger: Cookie og brugsdata.

Behandlingssted: USA – Databeskyttelseserklæring – Opt Out. Privacy Shield medlem.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing er en remarketing og adfærdsmæssig målsætningstjeneste, som leveres af Facebook, Inc., der forbinder aktiviteten via denne hjemmeside til Facebook-netværket.

Indsamlede personoplysninger: Cookie og brugsdata.

Behandlingssted: USA – Databeskyttelseserklæring – Opt Out. Privacy Shield medlem.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience er en remarketing og adfærdsmæssig målsætningstjeneste fra Facebook, Inc., der forbinder aktiviteten via denne hjemmeside til Facebook-netværket.

Indsamlede personoplysninger: Cookie og e-mail.

Behandlingssted: USA – Databeskyttelseserklæring – Opt Out. Privacy Shield medlem.

 • Tag-forvaltning

Disse typer af tjenester hjælper udbyderen centralt med at administrere de tags eller scripts, der er nødvendige for denne hjemmeside.
Som følge heraf flyder brugerens data gennem disse tjenester og kan gemmes.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager er en tag management service leveret af Google LLC.

Indsamlede personoplysninger: Cookie og brugsdata.

Behandlingssted: USA – Databeskyttelseserklæring. Privacy Shield medlem.

 • Håndtering af betalinger

Med betalingstjenester kan denne hjemmeside behandle betalinger med kreditkort, bankoverførsel eller andre midler. For at sikre en høj grad af sikkerhed, vil denne hjemmeside kun videresende de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre transaktionen til de finansielle formidlere, der håndterer transaktionen.
Nogle af disse tjenester kan også give mulighed for at sende tidsfæstede beskeder til brugeren, såsom e-mails med fakturaer eller betalingsmeddelelser.

Adyen (Adyen B.V.)

Adyen er en betalingstjeneste fra Adyen B.V.

Personoplysninger indsamlet: Forskellige typer data som beskrevet i tjenesternes databeskyttelseserklæring.

Behandlingssted: Holland – Databeskyttelseserklæring.

PayPal (Paypal)

PayPal er en betalingstjeneste, der leveres af PayPal Inc., som giver brugerne mulighed for at foretage online betalinger.

Personoplysninger indsamlet: Forskellige typer data som beskrevet i tjenesternes databeskyttelseserklæring.

Behandlingssted: Se PayPal-databeskyttelseserklæring – Databeskyttelseserklæring.

SOFORT (SOFORT GmbH)

SOFORT er en betalingstjeneste fra SOFORT GmbH.

Personoplysninger indsamlet: Forskellige typer data som beskrevet i tjenesternes databeskyttelseserklæring.

Behandlingssted: Tyskland – Databeskyttelseserklæring

 • Yderligere informationer om personlige data
 • Personlige data, der ikke indsamles fra brugeren

Denne hjemmeside eller udbyder kan, inden for rammerne af afsnittet om retsgrundlaget for behandling, lovligt indhente eller genbruge personoplysninger om brugere uden deres kendskab til tredjepart.
Hvis udbyderen indsamler personligt identificerbare oplysninger på denne måde, kan brugeren opnå specifik kildeinformation i de relevante afsnit af dette dokument eller ved at kontakte udbyderen.

 • Automatiseret beslutningstagning

Automatiseret beslutningstagning betyder, at en beslutning, der kan have retlig eller lignende indvirkning på brugeren, kun sker ved hjælp af automatiserede midler og uden menneskelig indgriben.
Denne hjemmeside kan bruge brugerens personoplysninger til at træffe beslutninger helt eller delvist baseret på automatiserede processer inden for rammerne af de formål, der er beskrevet i dette dokument.
Denne hjemmeside anvender automatiserede beslutningsprocesser i det omfang det er nødvendigt for indgåelse eller gennemførelse af en kontrakt mellem brugeren og udbyderen eller på grundlag af brugerens udtrykkelige samtykke, hvis det kræves i henhold til loven. Automatiserede beslutninger foretages med teknologiske midler - hovedsagelig baseret på algoritmer ifølge forudbestemte kriterier - som også kan leveres af tredjeparter.
Den underliggende logik for automatiseret beslutningstagning er:

 • at lette eller på anden måde forbedre beslutningsprocessen;
 • at sikre en retfærdig og upartisk behandling for brugerne på grundlag af uforanderlige og konsekvente kriterier;
 • at reducere den potentielle skade som følge af menneskelige fejl, personlige fordomme eller andre forhold, der kan føre til diskrimination eller dårlig forvaltning i behandlingen af fysiske personer (mv.);
 • at reducere risikoen for manglende opfyldelse af brugerens kontraktlige forpligtelser.

For at finde ud af mere om formålene, tredjeparts tjenester (hvis der er nogen) og en detaljeret forklaring af automatiserede beslutninger i denne tjeneste (denne hjemmeside), kan brugerne læse de relevante afsnit i dette dokument.

Konsekvenser af automatiserede beslutningsprocesser for brugere og rettigheder for berørte brugere

På denne baggrund har brugere, der er udsat for en sådan behandling, ret til at udøve specifikke rettigheder med det formål at forhindre eller på anden måde begrænse den potentielle virkning af automatiserede beslutninger.

Især har brugerne retten til:

 • at modtage en erklæring om enhver beslutning truffet på grundlag af automatiseret beslutningstagning og at fremlægge deres egen holdning til denne afgørelse;
 • at udfordre en beslutning ved at bede udbyderen om at revurdere den eller foretage en ny beslutning på et andet grundlag;
 • at bede udbyderen personligt at gribe ind ved en sådan behandling.

Mere information om brugerens rettigheder og deres udøvelse findes i afsnittet om brugerens rettigheder.

 • Analyse og prognoser baseret på brugerdata ("profilering")

Wolford kan bruge de indsamlede personoplysninger og brugsdata til at oprette eller opdatere brugerprofiler.
Denne type databehandling gør det muligt for udbyderen at vurdere brugerens valg, præferencer og adfærd til de formål, der beskrives i det relevante afsnit i dette dokument. Brugerprofiler kan også oprettes ved brug af automatiserede værktøjer som algoritmer, der også kan være leveret af tredjepart. For at lære mere om de udførte profilaktiviteter, kan brugerne læse de relevante afsnit i dette dokument.
Brugeren har ret til når som helst at gøre indsigelse mod denne type profilering. Mere information om brugerens rettigheder og deres udøvelse findes i afsnittet om brugerens rettigheder.

 • Online salg af varer og tjenesteydelser

De indsamlede personoplysninger bruges til at yde brugerne tjenester eller salg af produkter; Dette omfatter betalinger og muligvis leverancer.
De personoplysninger, der indsamles til betaling, kan være kreditkort-/bankkontooplysninger, der anvendes til overførslen eller oplysninger om andre betalingsmetoder. Den type data, som denne hjemmeside indsamler, afhænger af det anvendte betalingssystem.

Brugernes rettigheder

Brugere kan udøve visse rettigheder med hensyn til deres data behandlet af udbyderen.

Navnlig har brugerne ret til at gøre følgende:

 • Til enhver tid at tilbagekalde deres samtykke. Hvis brugeren tidligere har givet sit samtykke til behandling af personoplysninger, kan denne til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.
 • Fremføre indvendinger mod behandling af deres data. Brugeren har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af sine data, hvis behandlingen er baseret på et andet retsgrundlag end samtykket. Yderligere oplysninger findes nedenfor.
 • Få oplysninger om deres data. Brugeren har ret til at vide, om dataene behandles af udbyderen, til at modtage oplysninger om individuelle aspekter af behandlingen og til at få en kopi af dataene.
 • Kontrollere og få deres data korrigeret. Brugeren har ret til at kontrollere nøjagtigheden af sine data og bede om deres opdatering eller udbedring.
 • Begrænse behandlingen af deres data. Brugere har ret til under visse omstændigheder at begrænse behandlingen af sine data. I dette tilfælde vil udbyderen ikke behandle dataene til andre formål end opbevaring.
 • Anmode om sletning eller anden fjernelse af personlige data. Brugere har ret til under visse omstændigheder at anmode om sletning af deres data hos udbyderen.
 • Modtage deres data og få dem overført til en anden ansvarlig person. Brugeren har ret til at modtage sine data i et struktureret, tilgængelig og maskinlæsbart format og, hvis det er teknisk muligt, at overføre det til en anden person uden nogen hindring. Denne bestemmelse gælder, hvis dataene behandles automatisk og behandlingen er baseret på brugerens samtykke, en kontrakt, hvor brugeren deltager eller på forhåndsforpligtelser.
 • Indgive en klage. Brugere har ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Nærmere oplysninger om indsigelsesretten vedrørende forarbejdningen

Hvis personoplysninger behandles i offentlighedens interesse, kan udøvelsen af en suveræn myndighed, der er delegeret til udbyderen eller for at beskytte udbyderens legitime interesser, modsætte sig denne behandling ved at angive en begrundelse baseret på dennes særlige situation.

Brugere informeres om, at de kan til enhver tid modsætte sig behandling af personoplysninger til direkte mail uden angivelse af årsager. For at vide, om udbyderen behandler personlige data til direkte reklameformål, henvises brugerne til de relevante afsnit i dette dokument.

Hvordan rettighederne kan udøves

Alle anmodninger om udøvelse af brugerrettigheder kan rettes til udbyderen via kontaktoplysningerne i dette dokument. Andragende kan fremsendes gratis og vil blive behandlet af udbyderen så hurtigt som muligt, senest inden for en måned.

Cookie Policy

Denne hjemmeside bruger cookies. For at lære mere og for at få en mere præcis viden om cookies kan brugeren læse det specifikke dokument her: Cookie-Policy.

Yderligere oplysninger om indsamling og behandling af data

Juridiske foranstaltninger

Brugerens personoplysninger kan behandles af udbyderen med henblik på retshåndhævelse inden for eller under forberedelse af retssager som følge af ukorrekt brug af denne hjemmeside eller dens tjenester.
Brugeren erklærer at være opmærksom på, at udbyderen kan blive pålagt af myndighederne at videregive personoplysninger.

Yderligere information om brugerens personlige data

Ud over de oplysninger, der er indeholdt i denne databeskyttelseserklæring, kan denne hjemmeside give brugeren ekstra kontekstuelle oplysninger efter anmodning vedrørende specifikke tjenester eller indsamling og behandling af personoplysninger.

Systemlogfiler og vedligeholdelse

Denne hjemmeside og tredjepartsudbydere kan til drift og vedligeholdelse indsamle filer, der registrerer samspillet, der finder sted via denne hjemmeside (systemlogfiler) eller bruge andre personlige oplysninger (f.eks. IP-adresse) til dette formål.

Oplysninger, der ikke er indeholdt i denne databeskyttelseserklæring

Yderligere oplysninger om indsamling eller behandling af personoplysninger kan til enhver tid kræves af udbyderen via de angivne kontaktoplysninger.

Hvordan “Do Not Track” anmodninger håndteres

Denne hjemmeside understøtter ikke anmodninger om ikke-tracking (“Do Not Track”) gennem webbrowsere.
Databeskyttelseserklæring om, hvorvidt integrerede tredjepartstjenester understøtter protokollen om ikke-tracking, kan findes i den pågældende tjeneste.

Ændringer i denne databeskyttelseserklæring

Wolford forbeholder sig ret til at ændre denne databeskyttelseserklæring til enhver tid ved at informere sine brugere på denne side og, hvis det er relevant, på denne hjemmeside og/eller - så vidt teknisk og juridisk muligt - ved at sende en besked til brugeren via en af de tilgængelige kontaktoplysninger i overensstemmelse hermed. Brugere opfordres derfor til at besøge denne side regelmæssigt og kontrollere den sidste ændrede dato nederst på siden.

For så vidt ændringer vedrører databrug baseret på brugerens samtykke, vil Wolford - om nødvendigt - indhente et nyt samtykke.

Definitioner og juridiske meddelelser

Personlige data (eller data)

Eventuelle oplysninger, der direkte eller sammen med andre oplysninger bestemmer eller kan være identiteten for en fysisk person.

Brugsdata

Oplysninger, som denne hjemmeside (eller tredjepartstjenester, der bruger denne hjemmeside) automatisk indsamler, f.eks.: IP-adresser eller domænenavne for brugeres computere, der benytter denne hjemmeside, Uniform Resource Identifier (URI) adresser, tidspunktet for henvendelsen, metoden, der bruges til at sende henvendelsen til serveren, størrelsen på den modtagne responsfil, den numeriske kode, der angiver status for serverresponsen (succesfuldt resultat, fejl osv.), oprindelseslandet, browserens og operativsystemets funktioner, som brugeren bruger, de forskellige tider pr. opkald (f.eks. hvor megen tid blev brugt på hver side af henvendelsen) og oplysninger om den sti, der blev fulgte i en henvendelse, især rækkefølgen af besøgte sider, samt andre oplysninger om enhedens operativsystem og/eller brugerens it-miljø.

Bruger

Den person, der bruger denne hjemmeside, og som, medmindre andet er angivet, er enig med den pågældende.

Den pågældende

Den fysiske person for hvem personoplysningerne vedrører.

Processor (eller dataprocessor)

Egenperson eller juridisk person, agentur, institution eller andet organ, der behandler personlige data på vegne af den registeransvarlige, som beskrevet i denne databeskyttelseserklæring.

Ansvarlig (eller udbyder, delvist også indehaver)

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller andet organ, der alene eller i samråd med andre beslutter om formål og midler til behandling af personoplysninger og de anvendte midler, herunder sikkerhedsforanstaltninger vedrørende drift og brug af denne hjemmeside. Medmindre andet er angivet, er den ansvarlige den fysiske eller juridiske person gennem hvem denne hjemmeside tilbydes.

Denne hjemmeside (eller denne anvendelse)

Hardware- eller softwareværktøjet bruges til at indsamle og behandle brugerens personlige data.

Tjeneste

Tjenesten tilbydes via denne hjemmeside som beskrevet i de gældende brugsbetingelser (hvis nogen) og på denne side/anvendelse.

Den Europæiske Union (eller EU)

Medmindre andet er angivet, henviser alle henvisninger i dette dokument til Den Europæiske Union til alle nuværende medlemsstater i Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Cookie

Lille fil gemt af applikationen i brugerens enhed.


Juridisk meddelelse

Denne databeskyttelseserklæring er udarbejdet på grundlag af bestemmelser i forskellige lovgivninger, herunder artikel 13/14 i forordning (EU) 2016/679 (almindelig databeskyttelsesforordning).

Denne databeskyttelseserklæring gælder udelukkende for denne hjemmeside, medmindre andet er angivet i dette dokument.