Generelle betingelser

Udskriv side

Generelle betingelser for Wolfords online-boutique i Danmark

Shop døgnet rundt i Wolfords online-boutique - 24 timer dagligt , 7 dage om ugen på: www.wolfordshop.dk

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til os fra mandag til fredag på telefon 80-888 653 (freecall)

Du kan også til enhver tid kontakte os via e-mail til: service.denmark@wolford.biz

1 Anvendelsesområde

Disse generelle betingelser gælder for alle handler, som du indgår med Wolford Aktiengesellschaft (hovedsæde: Wolfordstraße 1, 6901 Bregenz, Østrig) via Wolfords online-boutique www.wolfordshop.dk . Den version af betingelserne, som er gyldig på det tidspunkt, hvor købsaftalen indgås, finder anvendelse. De bestilte varer leveres udelukkende til Danmark.

2 Beløbsgrænser for bestillinger

I Wolfords online-boutique er der ingen nedre beløbsgrænse for bestillingerne, og du kan bestille varer til en samlet værdi på op til DKK 5.000,00.

3 Priser

For de varer, du bestiller i Wolfords online-boutique, gælder der udelukkende de priser, der vises i varekurven, umiddelbart før du afgiver din bestilling. Priserne er inkl. dansk moms.

For tilfælde af fejlagtigt angivet varepris som er umiskendelig og som forventeligt kunne opdages af kunden som fejlangivet varepris, er vi ikke forpligtede til at sælge varen til den fejlangivne pris (lavere). Dette gælder også efter vi har sendt bekræftelse på bestillingen. Vi vil herefter oplyse dig om den korrekte pris, hvorefter du kan tage stilling til, om du ønsker at fortryde bestillingen eller om du ønsker at bestille varen til den korrekte pris.

4 Forsendelse

Når du bestiller varer for under DDK 370 i WOLFORDs onlineshop, koster forsendelsen DDK 35 for en standardforsendelse med DHL. Sender du varen retur, bliver dine omkostninger til forsendelsen ikke refunderet.

5 Købsaftale

Når du for at afslutte bestillingsproceduren klikker på knappen „send bestilling", tilbyder du at indgå en købsaftale med Wolford.

Vi bekræfter modtagelsen af din tilbud både i det efterfølgende vindue på hjemmesiden og per e-mail. Dette er ingen accept af dit tilbud, men tjener udelukkende til information, så du kan se, at vi har modtaget de korrekte informationer om din bestilling.

Dit tilbud bliver gemt hos os. Hvis du ønsker at have en kopi af dit tilbud selv, skal du tage et print af siden med bekræftelsen.

Wolford er berettiget til helt eller delvist at nægte at tage imod dit tilbud, f.eks. på grund af uforventede leveringsvanskeligheder eller negativ kreditvurdering. Hvis der foreligger sådanne omstændigheder, vil du få besked pr. e-mail inden tre hverdage. Hvis du på det tidspunkt allerede har forudbetalt de endnu ikke leverede varer, så får du naturligvis dine penge tilbage.

Selve købsaftalen mellem Wolford og dig kommer først i stand, når vi accepterer dit tilbud afsender de bestilte varer til dig og giver dig meddelelse om dette pr. e-mail. Vi er inden 7 hverdage berettigede til at acceptere dit tilbud om at indgå en købsaftale med Wolford, som du afgiver som led i din bestilling. Lørdage tæller ikke som hverdage. Der indgås kun købsaftale vedrørende varer fra en og samme bestilling/tilbud, hvis de fremgår af forsendelsesbekræftelsen - hvis en vare ikke er medtaget i forsendelsesbekræftelsen, så er der ikke indgået nogen aftale om levering heraf.

6 Levering, risikoovergang

Wolford afsender alle de varer, som er på lager, umiddelbart efter modtagelsen af dit tilbud. Du vil derfor modtage varerne i løbet af tre til fire hverdage og i hvert fald senest efter 7 hverdage.

Skulle enkelte varer ikke være til rådighed med det samme på grund af stor efterspørgsel, vil du få vist den forventede leveringstid, allerede mens du er på websiden med Wolfords online-boutique. Hvis vi ikke kan overholde den meddelte leveringsfrist, tager vi senest ved fristens udløb kontakt til dig for at afklare, om du stadig ønsker at opretholde din bestilling.

Du får besked pr. e-mail, når der er en forsendelse på vej til dig fra vores lager.

Risikoen for varens hændelige undergang og forringelse overgår til dig ved overgivelsen - i forbindelse med forsendelseskøb overgår risikoen, når varen afleveres til dig. Er du ikke i stand til at modtage varerne på det aftalte tidspunkt, anses varen anses for leveret til dig på dette tidspunkt, og herefter bærer du risikoen skader på varerne.

7 Betaling

I Wolfords online-boutique kan du betale på følgende måder:

• Betalingskort Ved betaling med betalingskort, trækker Wolford først betalingen for varerne fra din konto, når varerne afleveres til udbringeren med henblik på afsendelse. Som det er tilfældet med alle andre persondata, vil dine betalingskortoplysninger naturligvis også blive formidlet via en sikker forbindelse (pr. SSL).

• Klarnas betalingsmåder

I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi følgende betalingsmåder:

  • Faktura: Kredittid på 14 dage fra den dag, varerne bliver sendt. Her kan du finde vilkårene for faktura.
  • Konto: Klarna Konto er en kassekredit, som gives af Klarna. Den giver låntageren mulighed for at betale sine køb i månedlige afdrag med 1/24 (dog min. 89 kr.) af totalbeløbet eller ifølge de vilkår, der blev godkendt i kassen. For mere information om Klarna Konto inkl. generelle betingelser og standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger, klik her.

Betaling sker altid til Klarna. Du kan finde mere information om Klarna på deres hjemmesideHer kan du finde deres brugervilkår. Anvendelse af disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og Klarnas politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi forbeholder os under visse betingelser ret til kun at tilbyde en af ovenstående betalingsmuligheder i forbindelse med din bestilling.

8 Ansvar for mangler og erstatning

Wolford er kendt for sine produkters høje kvalitet og komfort. Hvert produkt gennemgår flere indgående kvalitetskontroller, inden det forlader vores produktion.

Vi garanterer, at det produkt, som du får leveret er fri for mangler. De gældende lovbestemmelser i den østrigske købelov vedrørende ansvar for mangler finder anvendelse, med mindre ufravigelige regler i den danske købelov giver dig bedre rettigheder. Mindre afvigelser, herunder især farveafvigelser, anses ikke for at være mangler, der kan udløse mangelsbeføjelser. Du kan som udgangspunkt selv vælge, om der skal ske reparation, eller om varen skal byttes. Vi er på den anden side berettiget til at afvise den form for afhjælpning, som du har valgt, hvis den valgte afhjælpningsform er umulig for os eller er forbundet med uforholdsmæssige omkostninger i forhold til andre afhjælpningsformer. Er en afhjælpning af manglen ikke mulig, kan du som udgangspunkt efter eget valg forlange en prisnedsættelse eller - hvis der ikke er tale om en ubetydelig mangel - hæve købet.

Wolford er ikke ansvarlig for nogen som helst skade på dig, bortset fra de tilfælde, hvor præceptive regler i den danske produktansvarslov tilsiger det eller i øvrigt, hvor vores ansvarsforsikring gælder, og vores forsikringsselskab godkender, at udbetaling af erstatning kan finde sted.

9 Fortrydelsesret

Fortrydelsesret Du har 14 dages fortrydelsesret. Hvis du fortryder dit køb, skal du meddele os det skriftligt (f.eks. pr. brev, fax eller e-mail) uden at angive årsagen hertil. Hvis du allerede har modtaget varerne inden fortrydelsesfristens udløb, kan du fortryde købet ved at returnere varerne til os. Fortrydelsesfristen løber dog først fra det tidspunkt, hvor du har modtaget varen (ved gentagne leveringer af ensartede varer løber fristen fra den dag, hvor sidste dellevering blev modtaget). Fortrydelsesfristen anses for overholdt, hvis du indsender din tilbagetrædelseserklæring eller returnerer varen rettidigt. Forsendelsen skal sendes til:

Wolford E-Commerce
c/o PVS Fulfillment-Service GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 101
89312 Günzburg

Tyskland

Hvis du gør brug af fortrydelsesretten Hvis du gør brug af fortrydelsesretten skal de ydelser, som begge parter har modtaget, returneres, ligesom eventuelle indtægter (f.eks. renter) skal udbetales. Hvis varen er udsat for værditab, mens du havde varen i din varetægt, skal du dække værditabet. Dette gælder dog ikke, hvis varen udelukkende er blevet beskadiget som følge af en normal prøvningen - som det også ville kunne ske for dig i en fysisk butik. Det er i orden at prøve varen, medmindre der er tale om undertøj eller strømpevarer, som der er hygiejnemæssige årsager ikke er fortrydelsesret, hvis forseglingen er brudt og de er prøvet. I øvrigt kan du undgå at komme til at betale erstatning for en værdiforringelse som følge af varens forringelse, hvis du undlader at tage varen i brug og undlader alt, som kunne føre til en værdiforringelse. Varer, der kan sendes tilbage som pakker, skal returneres for vores risiko. Eventuelle tilbagebetaling skal foretages i løbet af 14 dage. Vores betalingsfrist løber fra modtagelsen af erklæringen eller varen.

Ved returnering bedes du ubetinget være opmærksom på følgende:

Vi kan kun tage varer tilbage, som du har købt i vores online-boutique.

Varen bør være i original emballage, ubeskadiget og ubrugt – og er den ikke det, fradrager vi værditabet i det beløb, vi tilbagebetaler til dig.

For at vi løbende kan forbedre sortimentet og servicen i Wolfords online-boutique, beder vi dig ved returnering om at medsende den fortrykte klæbeformular og herpå angive årsagen til, at du returnerer varen.

Wolford betaler for din returnering. Du kan benytte den vedlagte returseddel i forbindelse med returneringen.

Du bør få en bekræftelse på returneringen, som du bedes opbevare til brug for mulige spørgsmål.

10 Personoplysninger og sikkerhed

YDine personlige oplysninger samt alle andre informationer vedrørende din bestilling bliver krypteret og sendt via en sikker SSL-forbindelse. Ved afgivelse af en bestilling som anført i § 5 erklærer du dig indforstået med, at dine personlige oplysninger, som du giver til Wolford i forbindelse med handlen, registreres, forarbejdes og bruges af Wolford på følgende måde: Vi gemmer dit navn og din adresse samt øvrige data, der er relateret til din ordre. Vi garanterer selvfølgelig, at dine personlige oplysninger nyder den omfattende beskyttelse, som er beskrevet i persondataloven.

Dine oplysninger videregives kun til tredjemand som led i effektueringen af din ordre, f.eks. til undersøgelser vedrørende betalingskort, kreditværdighed eller adresse - såfremt det skønnes nødvendigt.

Vi bestræber os naturligvis løbende på at forbedre sortimentet og servicen i Wolfords online-boutique. Hertil bidrager regelmæssige analyser af kunde- og bestillingsinformationer i vores nyhedsbrev, som udsendes via e-mail. Såfremt du ikke er indforstået med, at dine oplysninger bruges til disse formål, kan du til enhver tid gøre indsigelse gældende herimod med virkning for fremtiden. Det er tilstrækkeligt med en enkel erklæring (der gælder intet formkrav)

• pr. e-mail til: service.denmark@wolford.biz

• med post til: Wolford AG C/o HWS GmbH
Bannwarthstrasse 5
22179 Hamborg
Tyskland

11 Modregning, tilbageholdelsesret og transport

Du har kun ret til at foretage modregning,

• i tilfælde af at producenten er insolvent, • i tilfælde af modkrav, der står i retlig sammenhæng med din betalingsforpligtelse og • i tilfælde af modkrav, som er fastsat af retten eller er blevet anerkendt af os. Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret vedrørende krav, som står i retlig sammenhæng med Wolford-fordringer.

Du kan kun meddele transport af dine aftalemæssige rettigheder til tredjemand, hvis vi har givet skriftligt samtykke hertil.

Possibility for online dispute resolution:

The European Commission offers the possibility for online dispute resolution on one of their online platforms. This platform can be accessed via the external link http://ec.europa.eu/consumers/odr/". We point out that the link to the European Commission online platform is not reachable at the moment.

12 Afsluttende bestemmelser

Det er udelukkende østrigsk ret, der finder anvendelse, idet omfang ufravigelige danske regler ikke anvendes (f.eks. købelovens regler og produktansvarslovens regler). FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG) er udelukket. Værneting er ved forbrugerens bopæl og ellers i Bregenz. Hvis du er forbruger, anses dette værneting kun for aftalt, hvis du har din bopæl, dit sædvanlige opholdssted eller arbejdssted i denne retskreds, eller hvis du bor i udlandet. Betalings- og opfyldelsessted for samtlige ydelser er Bregenz.